سازمان های وابسته


جهت به روز رسانی یا تصحیح اطلاعات این صفحه با واحد پورتال مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی تماس حاصل نمایید.

تلفن خانه وزارت : 64581 - 43541

سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیکی

کاظم خاوازی


معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

22400080

22403085

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن

k.khavazi@areeo.ac.ir

رسول زارع

قائم مقام معاون وزیر و رئیس سازمان

22400080

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن

اسکندر زند

مشاور عالی وزیر و رئیس سازمان

22400080

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن

eszand@areeo.ac.ir

نادر قلی ابراهیمی

مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان

22400080

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی

n.ebrahimi@areeo.ac.ir

حمید رحیمیان مشهدی

مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان

22400080

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی

h.rahimian@areeo.ac.ir

ارژنگ جوادی

مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان مسئول پروژه های اقتصاد مقاومتی

22419707

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی

a.javadi@areeo.ac.ir

مصطفی شریف روحانی

مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان در تدوین برنامه استراتژیک سازمان

22402300

22400083

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی

m.sharifrohani@areeo.ac.ir

غلامحسین طهماسبی

مشاور عالی سازمان

22402300

22400083

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی

h.tahmasbi@areeo.ac.ir

عبدالرضا باقری

مشاور عالی سازمان

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی

علی علیزاده علی آبادی

مشاور معاون وزیر

22413810

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی

محمدرضا قدسی

مسول هماهنگی امور مراکز تحقیقاتی، آموزشی و مدیریت ترویج استانها

22400080

22400083

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی

عباسعلی مطلبی

مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان

22400080

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی

a.motalebi@areeo.ac.ir

مصطفی آقایی سربرزه

مشاور معاون وزیر و رئیس سازمان و سرپرست دفتر نظارت و ارزشیابی

22402300

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن

m.aghayee@areeo.ac.ir

احمد زارع فیض آبادی

مشاور معاون وزیر

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن

a.zareafeizabadi@areeo.ac.ir

سعید یوسف کلافی

مشاور معاون وزیر و مدیر کل حوزه ریاست ، روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات

22402015

22400080

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی

s.kalafi@areeo.ac.ir

کامبیز بازرگان

معاون پژوهش و فناوری

22419707

22419706

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن

Bazargan_k@yahoo.com

حجت الاسلام

حسین سعیدیان

نماینده ولی فقیه

22413924

22413924

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن

h.saeidian@areeo.ac.ir

علی اکبر مؤیدی

معاون آموزش و ترویج سازمان و رئیس مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی

66430444

66430449

خیابان آزادی-بین نواب و رودکی- سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی ، طبقه 13 ، معاونت ترویج

moayedeiali@yahoo.com

جهانفر دانشیان

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و پایش امور پژوهشی

22400091

22413929

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی

d_hamahangi@areeo.ac.ir

مجید ولدان

مدیرکل دفتر فناوری، تجاری‌سازی و انتقال یافته‌های تحقیقاتی

22414269

22414339

22414337

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی

m.valadan@areeo.ac.ir

غلامرضا گل محمدی

مدیرکل دفتر منابع انسانی و نوسازی اداری

22402574

22401600

22400083

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

ghgolmohammadi@gmail..com

مرجانه صادقیان

مدیرکل امور مالی

22400079

22401163

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویجکشاورزی

m.sadeghian@yahoo.com

مدیرکل دفتر برنامه ،بودجه و آمار

22402300

22400077

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

ژاله فدایی

رئیس گروه روابط عمومی

22429791

224200568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

zh.fadaei@areeo.ac.ir

سیدباقر محمودی

سرپرست معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی

22413806

22400568

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

مصطفی آقایی

مشاور رئیس سازمان ومدیرکل دفتر نظارت و ارزشیابی

22402546

22401067

22413809

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

m.aghayee@areeo.ir

سید باقر محمودی

معاون توسعه مدیریت و منابع

22400832

22400948

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

bagher_m@yahoo.com

فرجام ناظری

مدیر دفترامور حقوقی

22402837

22413802

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

farjamnazery@yahoo.com

حسین فرهانی

مدیر حراست سازمان

22402015

22414266

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

تورج ولی نسب

مدیرکل دفتر روابط علمی و همکاری های بین المللی

22402013

22402547

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

T_vailinassb@yahoo.com

علی علیزاده علی آبادی

مشاور رئیس سازمان وسرپرست اداره دبیرخانه هیئت ممیزه و هیئت های امنای سازمان

22413810

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

a.alizadehabadi@areeo.ac.ir

اسماعیل کرمی دهکردی

سرپرست دفتر ترویج دانش و فناوری کشاورزی

66430441

66430445

تقاطع بزرگراه نواب و آزادی جنب کلانتری 108ساختمان دکتر حسابی طبقه 7

علیرضا سید اسحاقی

مدیرکل دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی و رئیس حوزه معاونت ترویج

66430465

66430464

تقاطع بزرگراه نواب و آزادی جنب کلانتری 108ساختمان دکتر حسابی طبقه 7

Seyed.alireza2@gmail.com

فروغ السادات بنی هاشم

مشاور وزیر و مدیرکل دفتر توسعه فعالیت های زنان روستایی و عشایری

66430463

66596333

تقاطع بزرگراه نواب و آزادی جنب کلانتری 108ساختمان دکتر حسابی طبقه 7

f.banihashem@areeo.ac.ir

حسین فرازمند

رئیس مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی

22413926

22401086

2240067

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

farazmand@areeo.ac.ir

حمید نوشاد

مدیر کل دفتر خدمات فنی و پشتیبانی

22400333

22414410

22414411

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

سید کریم موسوی

قائم مقام معاون آموزش و ترویج کشاورزی

22400080

22400083

بزرگراه شهید چمران - خیابان یمن-باغ کشاورزی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

k.mousavi@areeo.ac.ir

مریم طهماسبی

مدیرکل دفتر آموزش بهره برداران

66124262

66940754

تقاطع بزرگراه نواب و آزادی جنب کلانتری 108ساختمان دکتر حسابی طبقه 10

maryamtahmasbi1359@yahoo.com

علی خبیری

مدیرکل دفتر ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی و شبکه ترویج

66430462

66430449

تقاطع بزرگراه نواب و آزادی جنب کلانتری 108ساختمان دکتر حسابی طبقه 7

a.khabiri@areeo.ac.i

سید جلال الدین بصام

سر پرست دفتر آموزش کارکنان

66940762

66940761

تقاطع بزرگراه نواب و آزادی جنب کلانتری 108ساختمان دکتر حسابی طبقه 7

basam@areeo.ac.ir

جمشید پیشکار

مدیر حوزه ریاست،روابط عمومی و پاسخگویی به شکایات موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

66430444

66940761

تقاطع بزرگراه نواب و آزادی جنب کلانتری 108ساختمان دکتر حسابی طبقه 7

حسین نوری

سرپرست معاونت علمی و فنناوری موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

66940770

66940761

تقاطع بزرگراه نواب و آزادی جنب کلانتری 108ساختمان دکتر حسابی طبقه 7

ارکیده حیدر نژاد

سرپرست معاونت آموزش موسسه آموزش و ترویج کشاورزی

66940770

66940761

تقاطع بزرگراه نواب و آزادی جنب کلانتری 108ساختمان دکتر حسابی طبقه 7

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره دفتر

فاکس

آدرس

پست الکترونیک

حسین شیرزاد

رییس سازمان

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

manager@corc.ir

احمد احمدی شریف

مشاور و سرپرست دفتر حوزه مدیر عامل

88906070

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

manager@corc.ir

محمد تقی رجایی

معاون توسعه مدیریت و منابع

88900442

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

 

علی برابری

معاون امور بازرگانی

88901389

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

D_business@corc.ir

عبدالرضا مسلمی

معاون توسعه تعاونی ها ، تشکل ها و نظام های بهره برداری

88383068

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

 

علی کمالی

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی

88900372

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

 

مهدی براتی

ذیحساب و مدیرکل امور مالی

88902307

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

 

مدیرکل دفتر نظام های بهره براری

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

 

محمدرضا جونقی

مدیرکل امور اداری

88906072

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

 

محسن ماموریان

مدیرکل دفتر برنامه ریزی ، منابع اعتباری

88903518

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

 

مرتضی معتمد

مدیر دفتر بازرگانی محصولات کشاورزی

88901011

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

 

محرمعلی جبرئیلی

مدیر دفتر توسعه خدمات فنی و کشاورزی تعاونی ها

88803082

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

 

محسن مأموریان

مدیر دفتر تجهیز و توسعه زیرساخت ها و سرمایه گذاری

88901010

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

 

سید عباس سیدی

مدیر دفتر حسابرسی تعاونی ها و تشکل های کشاورزی

88893985

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

 

نادر علیزاده

مدیر دفتر نظام های بهره برداری ، تعاونی های تولید و شرکت های سهامی زراعی

88383065

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

 

بیژن جهان پناه

مدیر دفترتوسعه، آموزش و ترویج تعاونی ها و تشکل ها

88905409

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

 

مسعود عدل طلب

مدیر دفترساماندهی صنوف و تشکل های مردم نهاد

88383068

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

 

مدیر دفتر پایش و توسعه بازارهای داخلی

88383095

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

 

رضا رسولیان

مدیر حراست

88803540

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

 

حجت الاسلام و المسلمین رحمت عابدی

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه

88900471

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

 

احمد احمدی طالشیان

مدیردفتر حقوقی

88900610

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

 

مهرداد آموزگار

معاون بازرسی و عملکرد

88939604

88908494

خ ولی عصر بالاتر از میدان ولی عصر

 

حسن عنایتی کلیجی

معاون فنی و اجرایی

88900011